Zorgtoeslag in het algemeen

Voordat wij u uitleggen hoe u zorgtoeslag kunt aanvragen, zullen we eerst omschrijven wat betekend deze toeslag nou eigenlijk inhoudt. Zorgtoeslag kan omschreven worden als een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. De hoogte van deze toeslag is per persoon verschillend. Dit hangt namelijk af van uw inkomen. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag mag uw inkomen namelijk niet te hoog zijn. Om recht te hebben op deze toeslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Wanneer heeft u recht op deze toeslag?

  • Als u 18 jaar of ouder bent; bent u net 18 geworden? Dan ontvangt u de zorgtoeslag na de eerste maand dat u 18 bent geworden.
  • U heeft een Nederlandse zorgverzekering.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw inkomen en vermogen is niet te hoog.Zorgtoeslag aanvragen zonder digid

Iedere Nederlander heeft ten aller tijden recht op zorgtoeslag, mits er aan deze en een aantal andere voorwaarden word voldaan alvorens u zorgtoeslag kan aanvragen. In Nederland dient u zich vanaf uw 18e zelf te verzekeren door middel van een zorgverzekering. Dit is een regel die voor iedereen van kracht is, of je nou in Nederland geboren bent, hier pas woont of bijvoorbeeld over de grens werkt.

Gelukkig begrijpt de overheid dat deze verplichte kostenpost voor veel mensen een probleem kan opleveren. Om deze reden heeft de overheid zorgtoeslag bedacht. Op die manier helpt de overheid iedereen die aan de voorwaarden voldoet met het dekken van de kosten. Dus, ben je 18 jaar of ouder, verdien je niet meer dan €26.316 bruto of €32.655 bruto samen met je medebewoner (ook wel toeslagpartner genoemd) vraag dan nu zorgtoeslag aan! De hoogte van uw zorgtoeslag wordt berekend aan de hand van uw persoonlijke situatie, uw financiële situatie en uw eventuele overige informatie.

Vraag nu zorgtoeslag aan via zorgtoeslag.nl en zorg dat uw zorgverzekeringskosten stukken lager uitvallen!

Zorgtoeslag berekenen

U kunt uw zorgtoeslag berekenen aan de hand van een aantal factoren. Voornamelijk zaken die te maken hebben met uw eigen inkomen. Voordat u gaat beginnen is het verstandig om het verzamelinkomen van uzelf en eventueel die van uw partner bij de hand te hebben. Als u de proefberekening maakt komt u vragen tegen zoals wat uw geboortejaar is, of u een toeslagpartner heeft of niet, en wat uw toetsingsinkomen is. De proefberekening geeft een idee van uw toeslag per maand.

Zorgtoeslag berekenen   

Hoe kan ik zorgtoeslag aanvragen?

In Nederland heeft de overheid er voor gezorgd dat er een bijdrage beschikbaar is voor het dekken van de verplichte zorgverzekering. Bent u woonachtig en werkachtig in Nederland? Dan kan u, mits u een Nederlandse zorgverzekering heeft kans maken op zorgtoeslag. De hoogte van die toeslag verschilt per persoon. Het is bijvoorbeeld afhankelijk van uw inkomen en het inkomen van uw eventuele toeslagpartner. Indien u bijvoorbeeld veel eigen vermogen heeft of uw of uw toeslagpartner een hoog inkomen heeft zo het zo kunnen zijn dat u geen aanspraak maakt op zorgtoeslag. Dit is om de reden dat de overheid er van uit gaat dat u
voldoende capaciteit heeft om zelf de kosten van uw zorgverzekering te dekken. U kunt zorgtoeslag op verschillende manieren aanvragen en is zeer eenvoudig.

Zorgtoeslag aanvragen is erg makkelijk. U kunt gewoon het aanvraagformulier via zorgtoeslag.nl invullen. Tijdens het aanvragen worden er een aantal vragen gesteld, welke u naar waarheid dient in te vullen. Mochten er nog vragen zijn neemt zorgtoeslag.nl contact met u op om alles nog even goed door te spreken. Zo worden mogelijke fouten snel en met goed contact gecorrigeerd zodat alles helemaal goed gaat. Indien blijkt dat uit de berekening blijkt dat u recht heeft op de maximale toeslag is het zelfs mogelijk dat u als alleenstaande wel €78 per maand kan ontvangen. Indien u samenwonend bent kan dit bedrag zelfs nog hoger oplopen, tot wel€149! Even om het om te rekenen, mocht u een simpele basisverzekering hebben van laat staan €70-100 zal u dus merken dat u bijna de gehele kosten van de zorgverzekering kan betalen met uw zorgtoeslag!

Zorgtoeslag aanvragen

Hoogte van uw zorgtoeslag

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw partner. Voor alleenstaanden geldt in 2017 bijvoorbeeld een maximum van € 936,- aan zorgtoeslag per jaar voor mensen met het minimumloon. Voor mensen met een partner
en het minimumloon, geldt een maximum aan zorgtoeslag van een nog onbekend bedrag per jaar. Indien u meer verdient dan het minimum loon, loopt de hoogte
van het bedrag dat u aan zorgtoeslag ontvangt geleidelijk af. In 2017 zal de zorgtoeslag enkele euro’s hoger uitvallen dan in 2016. Dit is een besluit geweest dat de overheid heeft genomen om de oplopende kosten van de basiszorgverzekering te verminderen.

Het zal betrekkelijk om een kleine verhoging gaan. Als u al zorgtoeslag krijgt in 2016, dan heeft u waarschijnlijk al in november (of uiterlijk in de maand december) bericht ontvangen over de hoogte van uw zorgtoeslag voor het nieuwe jaar. Het is verstandig om de gegevens op de voorschotbeschikking goed te controleren. Als de gegevens niet kloppen, geef dat dan zo snel mogelijk door met het aanvraag- en wijzigingsprogramma. Zo voorkomt u dat u geld misloopt, of later geld moet terugbetalen.

 

Wanneer wordt de zorgtoeslag uitbetaald?

De zorgtoeslag uitbetaling vindt elk jaar zo ongeveer rond de 20ste van elke maand plaats. Uiteraard heeft de Belastingdienst niet voor niets voor deze datum gekozen. Op die manier kunnen ze er namelijk voor zorgen dat de meeste mensen het geld op hun rekening hebben wanneer ze de kosten van de zorgverzekering dienen te betalen. De zorgtoeslag uitbetaling zorgt er op die manier voor dat men het geld ontvangt, net voordat het moment waarop de kosten van de rekening worden gehaald voor de verzekering.

Vraag of wijzig nu snel en makkelijk uw zorgtoeslag via zorgtoeslag.nl

Daarmee kan men gemakkelijk voorkomen dat men rood komt te staan, iets wat natuurlijk een hoop kosten met zich mee kan brengen. De zorgtoeslag uitbetaling is aan de andere kant ook wel eens een dag te laat, bijvoorbeeld wanneer de 20ste van de maand op zondag valt. Het is daarom niet helemaal voldoende om er standaard vanuit te gaan dat het geld op tijd binnen zal zijn.

De zorgtoeslag uitbetaling kan men om die reden maar het best zelf goed in de gaten houden. Door vooraf goed te kijken naar de data waarop de toeslag uitbetaald zal worden kan men bepalen of het nodig is zelf wat geld te reserveren en daarmee in ieder geval niet rood te staan. Zo kan men er in combinatie met de zorgtoeslag uitbetaling gemakkelijk voor zorgen dat er altijd voldoende geld op de rekening zal staan. Handig want dan kan men op die manier niet in de problemen zal komen als gevolg van een negatief saldo op de bankrekening; iets wat altijd kosten met zich mee zal brengen.
Zorgtoeslag aanvragen zonder digidDe zorgtoeslag uitbetaling vindt daarnaast volledig automatisch plaats, vanaf het eerste moment dat men deze heeft aangevraagd en de Belastingdienst heeft bepaald dat men hier inderdaad recht op heeft. Het is dan ook niet nodig om deze meerdere malen aan te vragen, om de zorgtoeslag uitbetaling op gang te houden. De betalingen zullen pas stoppen op het moment dat men hier geen recht meer op heeft, waardoor het eigenlijk heel eenvoudig is om deze aan te vragen en te blijven ontvangen. De zorgtoeslag uitbetaling zal plaatsvinden zonder dat men hier veel omkijken naar heeft, waarmee de Belastingdienst het ons een stuk gemakkelijker maakt.

 

 

 

Facebook reacties