Zorgtoeslag partner bepalen

Zorgtoeslag partner bepalen

Heeft u een toeslagpartner? Dan is zijn of haar toetsingsinkomen ook van belang. Een toeslagpartner is de persoon met wie u samen een toeslag aanvraagt. Meestal is dat degene met wie u getrouwd bent of samenwoont. Als u een toeslagpartner hebt, telt de Belastingdienst zijn of haar inkomen mee. Weet u niet zeker of u een toeslagpartner heeft? Hieronder is voor u een checklist opgesteld, zodat u zelf kunt bepalen of er sprake is van een toeslagpartner. Het is belangrijk om te weten dat u maar één toeslagpartner kunt hebben.

DE INHOUD VAN DIT BERICHT KAN VEROUDERD ZIJN, WIJ RADEN U AAN OM DIRECT NAAR ONZE HOMEPAGE TE GAAN!

Checklist indien u samenwoont:

Als u een echtgenoot of een geregistreerde partner, heeft is dat uw toeslagpartner. Heeft u die niet, dan kan iemand anders die ook op hetzelfde adres is ingeschreven, uw toeslagpartner zijn. Dan moet u wel aan een van de onderstaande voorwaarden voldoen:

✗ U heeft een huisgenoot aangewezen als $scale partner voor de inkomstenbelasting.
✗ U heeft bij de notaris een samenlevingscontract afgesloten met een huisgenoot.
✗ U heeft samen een kind.
✗ Een van u heeft een kind van de ander erkend.
✗ U leeft samen met iemand die vorig jaar ook al uw toeslagpartner was.
✗ U bent pensioenpartners.
✗ U hebt samen een koopwoning en bent samen aansprakelijk voor de hypotheek.

De voorwaarden in deze lijst staan op volgorde van belangrijkheid. Als u bijvoorbeeld samenwoont met iemand waarmee u een kind heeft, terwijl u met een andere persoon een koopwoning heeft, dan beschouwt de Belastingdienst degene met wie u een kind hebt als uw toeslagpartner. 

Uitzonderingen

Voor veel mensen is de echtgenoot, of degene met wie men een geregistreerd partnerschap heeft, de toeslagpartner, maar dat hoeft niet per sé. Ook een medebewoner kan bijvoorbeeld uw toeslagpartner zijn. Dat is het geval wanneer u samenwoont met bijvoorbeeld een broer, zus, vriend of vriendin. Die persoon is dan uw toeslagpartner als u in het jaar waarvoor u toeslag aanvraagt voldoet aan de volgende voorwaarden:

✗ U staat langer dan 6 maanden onafgebroken met die persoon op hetzelfde adres ingeschreven.
✗ U voert in die periode een gezamenlijke huishouding.
✗ U bent allebei 18 jaar of ouder.

Uw kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders kunnen geen toeslagpartner van u zijn. Als u met uw broer of zus bij uw ouders woont, kan uw broer of zus geen toeslagpartner van u zijn.

Checklist indien u niet samenwoont:

Ook als u niet met uw partner samenwoont kan de Belastingdienst toch bepalen dat u een toeslagpartner heeft. Leeft u niet duurzaam gescheiden, maar woont uw echtgenoot of geregistreerde partner wel op een ander adres? Dan is die persoon alsnog uw toeslagpartner. Dit kan voor komen wanneer uw partner bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland werkt en woont.

Of als uw partner in een verpleeghuis woont, gaat de Belastingdienst ervan uit dat u niet duurzaam gescheiden leeft. U bent dan gewoon partners voor de toeslagen. Wilt u wel als duurzaam gescheiden worden beschouwd? Dan moet u in het aanvraagprogramma of wijzigingsformulier van de Belastingdienst invullen dat u ongetrouwd bent.

Voor meer informatie check dan de belastingwebsite over toeslagen.

Zorgtoeslag betaaldata 2011

Als u zorgtoeslag krijgt toegekend door de Belastingdienst, keren zij uw toeslag maandelijks uit. De zorgtoeslag wordt altijd op uw bank- of girorekening overgemaakt. De exacte betaaldata voor 2011 zijn nog niet bekend, maar waarschijnlijk zal de Belastingdienst, net als in 2010, elke 20e van de maand uw zorgtoeslag voor de volgende maand op uw bankrekening storten. Valt de 20e in het weekend, dan krijgt u uw toeslag de maandag daarna.

DE INHOUD VAN DIT BERICHT KAN VEROUDERD ZIJN, WIJ RADEN U AAN OM DIRECT NAAR ONZE HOMEPAGE TE GAAN!