Stopzetten zorgtoeslag

De zorgtoeslag stopzetten is heel eenvoudig en soms nodig om eventuele kosten te voorkomen. Uiteraard is het mogelijk om de toeslag om verschillende redenen stop te zetten, maar is het wel altijd van belang dat men goed kijkt of het daadwerkelijk nodig is om deze stop te zetten, of dat het voldoende is om een wijziging door te voeren. De zorgtoeslag stopzetten is bijvoorbeeld niet nodig wanneer het inkomen begint te stijgen en men dus meer dan het minimuminkomen per jaar gaat verdienen. In dat geval zal de zorgtoeslag over het algemeen namelijk lager worden, maar niet direct helemaal verdwijnen. De zorgtoeslag stopzetten is aan de andere kant wel nodig wanneer men heel veel meer gaat verdienen of bijvoorbeeld niet langer verzekerd is in Nederland. Uiteraard geldt dit zowel voor de eigen persoon als een eventuele toeslagpartner die misschien niet langer in Nederland verzekerd is.

DE INHOUD VAN DIT BERICHT KAN VEROUDERD ZIJN, WIJ RADEN U AAN OM DIRECT NAAR ONZE HOMEPAGE TE GAAN!

De zorgtoeslag stopzetten is als gezegd heel eenvoudig en kan dan ook gewoon via de website, of via de BelastingTelefoon. Deze laatste methode is het best geschikt voor een ieder die de zorgtoeslag direct op dat moment stop wil zetten, aangezien het nog altijd de snelste manier is. Mensen die de zorgtoeslag stopzetten via de computer kunnen het speciale programma downloaden van de Belastingdienst en op die manier de wijziging doorgeven. De Belastingdienst zal deze vervolgens in behandeling nemen en de toeslag op het gewenste moment stopzetten, zodat men achteraf in ieder geval geen delen van deze toeslag terug hoeft te betalen en er daardoor geen vervelende verrassingen ontstaan.

De zorgtoeslag stopzetten is heel nadrukkelijk niet nodig wanneer men meer gaat verdienen. Als gezegd is het namelijk goed mogelijk dat men alsnog een toeslag zal ontvangen, maar dat deze simpelweg wat lager ligt dan voorheen. De zorgtoeslag stopzetten is alleen nodig wanneer men heel veel meer gaat verdienen of dus niet langer in Nederland verzekerd is; in alle andere gevallen is het beter om een wijziging van het toetsingsinkomen door te geven. De zorgtoeslag stopzetten kan altijd nog en wanneer de Belastingdienst dit nodig vindt op basis van het inkomen zal dit uiteraard vanzelf gebeuren.

Betaaldata 2012

De zorgtoeslag betaaldata worden elk jaar door de Belastingdienst vastgesteld en daarbij bekend gemaakt voor een ieder die de toeslag ontvangt. Op die manier kan men een planning maken voor de rest van het jaar en zullen er geen vervelende verrassingen ontstaan. Belangrijk is om de zorgtoeslag betaaldata van tevoren goed te bekijken om op die manier te bepalen of er bepaalde bedragen opzij moeten worden gezet om de zorgverzekering te kunnen betalen. Ondanks dat men zorgtoeslag krijgt zullen de kosten voor de verzekering namelijk nog gewoon maandelijks van de eigen rekening worden gehaald, waardoor het van belang is om de zorgtoeslag betaaldata te bekijken en er op die manier voor te zorgen dat er eventueel zelf geld wordt overgemaakt wanneer deze op zich laat wachten.

DE INHOUD VAN DIT BERICHT KAN VEROUDERD ZIJN, WIJ RADEN U AAN OM DIRECT NAAR ONZE HOMEPAGE TE GAAN!

De overheid heeft er wat betreft de zorgtoeslag betaaldata voor 2012 namelijk voor gekozen om die weer gewoon rond de 20ste van de maand te doen, aangezien op dat moment vaak ook de kosten van de zorgverzekering af worden geschreven. In een aantal gevallen is er met de zorgtoeslag betaaldata echter voor gekozen om dit pas op maandag te doen. Het is om die reden van belang om er voor te zorgen dat er die zondagen voldoende geld op de eigen rekening staat, zodat men bijvoorbeeld niet in het rood komt te staan, aangezien de kosten hiervan vaak gemakkelijk hoop op kunnen lopen, iets wat men over het algemeen natuurlijk liever niet heeft.

De zorgtoeslag betaaldata kunnen er als informatiebron op deze manier gemakkelijk voor zorgen dat men op het juiste moment over voldoende geld op de rekening beschikt, al zal de Belastingdienst er over het algemeen voor zorgen dat dit het geval is zonder dat men hier verder naar om hoeft te kijken of aan hoeft te denken.

Zorgtoeslag betaaldata:

 • Vrijdag 20 januari 2012
 • Maandag 20 februari 2012
 • Dinsdag 20 maart 2012
 • Vrijdag 20 april 2012
 • Maandag 21 mei 2012
 • Donderdag 21 juni 2012
 • Vrijdag 20 juli 2012
 • Maandag 20 augustus 2012
 • Donderdag 20 september 2012
 • Maandag 22 oktober 2012
 • Dinsdag 20 november 2012
 • Donderdag 20 december 2012

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is er om een ieder die relatief weinig verdient bij te staan met betrekking tot de kosten van de zorgverzekering. Zoals we weten bedragen de kosten van de zorgverzekering gemakkelijk €100 per maand. Dit betekent dat een aantal mensen zorgtoeslag nodig hebben om deze kosten te kunnen betalen. Op die manier kunnen ze toch voldoende zorg aanschaffen en zullen ze gewoon goed behandeld worden wanneer er onverhoopt iets aan de hand blijkt te zijn. Uiteraard is het van belang om de zorgtoeslag aan te vragen wanneer men daar recht op heeft, aangezien het een hoop kosten kan schelen en men zo bijvoorbeeld niet in de problemen komt.

DE INHOUD VAN DIT BERICHT KAN VEROUDERD ZIJN, WIJ RADEN U AAN OM DIRECT NAAR ONZE HOMEPAGE TE GAAN!

Uiteraard is het mogelijk om zelf bijvoorbeeld een berekening te maken met betrekking tot de zorgtoeslag. Op die manier kan men van tevoren berekenen wat er ongeveer ontvangen zal worden aan financiële hulp, bijvoorbeeld om het budget op te stellen voor de komende periode. Met name aan de hand van een budget is het mogelijk om heel goed te bepalen wat er wel en niet aangekocht kan worden en waar men het best op kan bezuinigen.

Nadat men de zorgtoeslag berekend heeft is het uiteraard zaak om deze aan te vragen. Dit is helemaal niet moeilijk, maar het is wel van belang om de juiste stappen te ondernemen en op die manier in ieder geval geen fouten te maken. Zo kan men relatief gemakkelijk profiteren van de zorgtoeslag en zal deze bijvoorbeeld vanaf het juiste moment uitbetaald worden. Zo voorkomt men eventuele periodes waarin er wel recht op de zorgtoeslag bestaat, maar deze bijvoorbeeld nog niet wordt uitbetaald als gevolg van een te late aanvraag.

Tenslotte is het natuurlijk mogelijk om de zorgtoeslag te wijzigen of stop te zetten. Op die manier kan een ieder in principe volledig zelf in de gaten houden of de zorgtoeslag uitbetaald zal worden of dat men hier geen recht meer op heeft en dat het daarom beter is om de zorg zelf te gaan betalen en geen zorgtoeslag meer te ontvangen van de overheid.

Zorgtoeslag stopzetten

Hoe kan ik mijn zorgtoeslag stopzetten?

U kunt iedere dag uw zorgtoeslag stopzetten. De zorgtoeslag kan met terugwerkende kracht ook stop worden gezet. In dat geval moet u echter wel het reeds ontvangen bedrag terug betalen. Houd hier dan ook rekening mee.

Indien u niet meer verzekerd bent in nederland, heeft u geen recht meer op zorgtoeslag. U dient in dat geval zelf uw zorgtoeslag stop te zetten.

DE INHOUD VAN DIT BERICHT KAN VEROUDERD ZIJN, WIJ RADEN U AAN OM DIRECT NAAR ONZE HOMEPAGE TE GAAN!

Zet uw zorgtoeslag niet stop als u een gestegen inkomen heeft

Indien het inkomen van u of uw toeslagpartner hoger is geworden, zet dan niet uw zorgtoeslag stop. U kunt uw zorgtoeslag wijzigen. Lees daarover meer in het artikel op onze site waarin u de zorgtoeslag kunt wijzigen.

Zorgtoeslag wijzigen

Hoe kan ik zorgtoeslag aanvragen of wijzigen?

Ik wil graag mijn zorgtoeslag wijzigen of opnieuw aanvragen. Hoe doe ik dit? Hier leest u hoe makkelijk het gaat.Het aanvragen of wijzigen van de zorgtoeslag kunt u doen met aanvraag- en wijzigingsprogramma van de belastingdienst. Onderaan deze pagina vindt u de link naar de belastingdienst en het programma. Het is ook nog steeds mogelijk een formulier op papier in te vullen. Om een papieren formulier aan te vragen dient u te bellen met de belastingtelefoon. Het nummer van de belastingtelefoon is 0800-0543. Binnen 8 weken krijgt u dan bericht van de belastingdienst.

DE INHOUD VAN DIT BERICHT KAN VEROUDERD ZIJN, WIJ RADEN U AAN OM DIRECT NAAR ONZE HOMEPAGE TE GAAN!

U hoeft de zorgtoeslag maar éénmalig aan te vragen, het jaar daarop krijgt u ieder jaar automatisch een zorgtoeslag toegekent.

Aanpassen zorgtoeslag

De levenssituatie die u heeft wil nog wel eens wijzigen. Het kan dus ook voorkomen dat u uw zorgtoeslag dient aan te passen om een flinke nabetaling te voorkomen. In de navolgende gevallen dient u een wijziging door te geven aan de belastingdienst:

 • U bent gaan samenwonen of u bent getrouwd gedurende het jaar;
 • Het inkomen van u of uw toeslagpartner is gewijzigd;
 • U bent gescheiden of u woont niet langer samen;
 • De zorgverzekering is opgezegd door u of uw toeslagpartner;
 • Het inkomen is gewijzigd van u of uw toeslagpartner;
 • Het bankrekeningnummer waarop u uw toeslag wilt ontvangen is gewijzigd;
 • De zorgtoeslag wilt u stop zetten.

Kost het wijzigen van de zorgtoeslag veel tijd?

Het wijzigen van de zorgtoeslag kost vrijwel geen tijd. Veelal dient u enkel uw nieuwe inkomen aan te passen. Het programma volgt een vragenlijst die u makkelijk kunt invullen.

Link naar de belastingdienst voor het wijzigen of aavragen van de zorgtoeslag vind u hier: Zorgtoeslag aanvragen of wijzigen