Zorgtoeslag berekenen

Als u wilt weten hoe hoog uw zorgtoeslag wordt, kunt u dit zelf hieronder berekenen. Voordat u gaat beginnen Moeten we eerst wel even wat gegevens hebben.
Zorgtoeslag aanvragen zonder digid Het is het verstandig om het verzamelinkomen van uzelf en eventueel die van uw partner bij de hand te hebben. Als u de proefberekening maakt komt u verschillende vragen tegen. Bijvoorbeeld wat uw geboortejaar is, of u een toeslagpartner heeft of niet, en wat uw toetsingsinkomen is. De proefberekening geeft een idee van uw toeslag per maand. Het precieze bedrag wordt echter na uw aanvraag berekend.

Deze proefberekening geeft een idee van uw zorgtoeslag per maand. Daarnaast gaan we er vanuit dat uw vermogen niet groter is dan € 106.941,-. Na uw aanvraag of wijziging berekent de Belastingdienst het precieze bedrag.

Vraag nu meteen je zorgtoeslag aan!

Waarom je zorgtoeslag berekenen?

Mensen die de zorgtoeslag berekenen kunnen op die manier heel eenvoudig zelf dingen inzien. Bijvoorbeeld welk bedrag ze het komende jaar zullen gaan ontvangen aan zorgtoeslag. Op die manier is het mogelijk om bijvoorbeeld het budget op te stellen. Daarmee is het mogelijk goed te bekijken wat er het komende jaar mogelijk is. De zorgtoeslag berekenen is bovendien helemaal niet moeilijk, waardoor iedereen hier in principe toe in staat is. De berekening van de zorgtoeslag loopt via het systeem van de Belastingdienst. Daarom dient men uiteraard overweg te kunnen met de computer. Al is dit voor de meeste mensen natuurlijk geen probleem.

Iedere Nederlander heeft ten aller tijden recht op zorgtoeslag, mits er aan deze en een aantal andere voorwaarden word voldaan alvorens u zorgtoeslag kan aanvragen. In Nederland dient u zich vanaf uw 18e zelf te verzekeren door middel van een zorgverzekering. Dit is een regel die voor iedereen van kracht is. Het maakt niet uit of je nou in Nederland geboren bent, hier pas woont of bijvoorbeeld over de grens werkt. Gelukkig begrijpt de overheid dat deze verplichte kostenpost voor veel mensen een probleem kan opleveren.

Om deze reden heeft de overheid zorgtoeslag bedacht. Op die manier helpt de overheid iedereen die aan de voorwaarden voldoet met het dekken van de kosten. Dus, ben je 18 jaar of ouder, verdien je niet meer dan €26.316 bruto per jaar? Of €32.655 bruto samen met je medebewoner (ook wel toeslagpartner genoemd) vraag dan nu zorgtoeslag aan! De hoogte van uw zorgtoeslag wordt berekend aan de hand van uw persoonlijke situatie. Ook is natuurlijk uw financiële situatie en uw eventuele overige informatie van toepassing.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Mensen die de zorgtoeslag berekenen kunnen op die manier heel eenvoudig zelf inzien welk bedrag ze het komende jaar zullen gaan ontvangen aan zorgtoeslag. Op die manier is het mogelijk om bijvoorbeeld het budget op te stellen en daarmee goed te bekijken wat er het komende jaar mogelijk is. De zorgtoeslag berekenen is bovendien helemaal niet moeilijk, waardoor iedereen hier in principe toe in staat is. Aangezien de berekening van de toeslag loopt via de website van de Belastingdienst dient men uiteraard overweg te kunnen met de computer, al is dit voor de meeste mensen natuurlijk geen probleem.

Men kan de zorgtoeslag berekenen aan de hand van een aantal factoren, die voornamelijk te maken hebben met het eigen inkomen. Het is daarom dan ook van belang om bijvoorbeeld de voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting bij de hand te houden. Mensen die de zorgtoeslag berekenen via de website van de Belastingdienst dienen hierbij gebruik te maken van de laatste aanslag, aangezien de meest recente gegevens zullen worden gebruikt om de definitieve toeslag te berekenen en op die manier te bepalen wat men uiteindelijk daadwerkelijk zal ontvangen ter compensatie van de kosten van de zorgverzekering.

Mensen die de zorgtoeslag berekenen en zelf verder geen aangifte van de inkomsten doen kunnen uiteraard ook een jaaropgaaf of een loonstrook gebruiken om de hoogte van de toeslag vast te stellen. Mede om die reden is het eigenlijk heel eenvoudig om zelf te berekenen wat men ongeveer zal gaan ontvangen om op die manier duidelijkheid te creëren.

Toetsingsinkomen zorgtoeslag berekenen

Uw toetsingsinkomen wordt berekend aan de hand van de laatste jaaropgaaf van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds of uw laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of loonstrook.

U kunt bijvoorbeeld zelf al een schatting maken door het loon of inkomen van uw laatste jaaropgaaf te nemen. Pas dit eventueel aan met het bedrag dat u meer of minder denkt te krijgen. Als u meer of minder inkomen verwacht in het jaar waarover u de schatting maakt, tel dan het brutojaarbedrag dat u meer verwacht op bij het loon of inkomen van uw jaaropgaaf. Als u minder denkt te gaan
verdienen, trekt u een bedrag van het loon of inkomen af. Uw inkomen kan bijvoorbeeld veranderen door een loonsverhoging, een extraatje zoals een bonus of een 13e maand, een andere
baan met een lager salaris, een daling van uw uitkering, buitenlandse inkomsten die in Nederland niet belastbaar zijn of winst of verlies uit uw eigen bedrijf.Zorgtoeslag aanvragen zonder digid

Aftrekbare kosten
Houd u rekening met aftrekbare kosten voor de inkomstenbelasting als u een schatting maakt van uw toetsingsinkomen voor het nieuwe jaar. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de aanschaf van uw nieuwe huis. Deze kosten mag u eenmalig aftrekken van de belasting. Omdat u die kosten vorig jaar niet had, is uw toetsingsinkomen dit jaar lager. Ook als u dit jaar bent gescheiden van
uw partner en u nu alimentatie betaalt voor uw ex-partner, mag u deze kosten aftrekken van de belasting.

Meerdere werkgevers
Heeft u meer dan één werkgever? Tel dan alle verdiende bedragen van uw verschillende werkgevers bij elkaar op om het juiste totaalinkomen te bepalen.

Geen jaaropgaaf?
Als u geen jaaropgaaf heeft, kunt u uw belastbare loon berekenen met behulp van uw laatste loonstrookje. Vermenigvuldig uw maandsalaris maal twaalf. Tel er het vakantiegeld bij op en een eventuele 13e maand. Vergeet ook niet eventuele buitenlandse inkomsten op te tellen die in Nederland niet belastbaar zijn, of inkomen dat op grond van internationale regelingen is vrijgesteld, zoals van een internationale organisatie.

Hoe gaat dat nou elk jaar?

De zorgtoeslag in 2017 is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder natuurlijk het inkomen van de eigen persoon en dat van een eventuele partner. Aan de hand van deze gegevens kan men namelijk berekenen hoeveel toeslag er ontvangen zal worden. De zorgtoeslag 2017 is hierbij een stukje hoger dan die in 2016, iets waarmee de overheid natuurlijk met de traditie van een geleidelijke verhoging door gaat. De zorgtoeslag 2017 is onder andere hoger uitgekomen vanwege de aanhoudende stijging van de basis zorgverzekering. Het gaat hierbij echter om een verhoging van een paar euro, die daarmee op het eerste gezicht natuurlijk wel meevalt. Aan de andere kant stijgen de kosten van de zorgverzekering over het algemeen wel gewoon door, waardoor men er uiteindelijk natuurlijk meer op achteruit gaat.

Vraag nu zorgtoeslag aan via zorgtoeslag.nl en laat de specialisten je verder helpen!

Waar de zorgtoeslag 2017 namelijk een paar euro hoger is dan die van 2016, lopen de kosten van de zorgverzekering gemakkelijk met een groter aantal euro’s op, waardoor men uiteindelijk een stuk duurder uit is en het van belang is om hiervoor een goede berekening te maken. Wie de zorgtoeslag 2017 voor het eerst ontvangt heeft wat dat betreft natuurlijk weinig te vergelijken, maar een ieder die al eerder gebruik maakte van de toeslag zal het toch wel degelijk merken in de portemonnee en om die reden het budget hier en daar wat aan moeten passen.

De hoogte van de zorgtoeslag 2017 is uiteraard sterk afhankelijk van het eigen inkomen. Net als in andere jaren loopt de hoogte langzaam af, wanneer men zelf meer gaat verdienen. Op die manier ontvangen de mensen met het laagste inkomen de meeste financiële hulp en zijn zij aan de hand van de zorgtoeslag 2017 ook in staat om een goede zorgverzekering af te sluiten en daarmee te zorgen voor goede hulp wanneer er onverwachts wat mocht gebeuren.

Overige informatie

Mensen die de zorgtoeslag berekenen en een toeslagpartner of een medebewoner hebben dienen de gegevens van deze persoon mee te namen in de berekening. Uiteraard is het op de website van de Belastingdienst ook mogelijk om te bepalen of een bepaalde medebewoner een toeslagpartner is. Zo kunnen mensen de zorgtoeslag berekenen aan de hand van een aantal beschikbare gegevens. Met de eigen documenten en die van de toeslagpartner bij de hand kunnen mensen die de zorgtoeslag berekenen dit heel eenvoudig doen en zullen er over het algemeen geen problemen ontstaan wanneer men graag inzicht wil krijgen in de toeslagen die er het komende jaar ontvangen zullen worden.