Wijzigingen zorgtoeslag doorgeven

Mocht er iets veranderen in uw leven dat invloed kan hebben op uw zorgtoeslag dan moet u dit ten alle tijden op tijd doorgeven aan de belastingdienst. Dit voorkomt dat u zorgtoeslag ontvangt waar u wellicht geen recht meer op heeft. Wanneer u zorgtoeslag ontvangt waar u geen recht op heeft moet u dit altijd op een later moment terugbetalen aan de belastingdienst.

Bij een verandering in een van de volgende situaties dient u dit altijd door te geven aan de belastingdienst:

 • U heeft een nieuwe baan
 • U krijgt een kind
 • U gaat scheiden of uit elkaar
 • U stopt met werken
 • U gaat verhuizen
 • Er is iemand overleden
 • U gaat trouwen of samenwonen
 • U bent 18 jaar oud geworden

Al deze situaties kunnen invloed hebben op de hoogte van uw zorgtoeslag. Het is dan ook belangrijk dat u deze wijzigingen op tijd doorgeeft aan de belastingdienst. Het doorgeven van wijzigingen is uw eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast kunt u ten alle tijden zelf uw zorgtoeslag stopzetten. Zorgtoeslag stopzetten kunt u ook doen via de website van de belastingdienst en is bijvoorbeeld nodig als uw (gezamenlijk) vermogen te hoog is. Er zijn meer situaties waarbij het verstandig is om uw zorgtoeslag zelf stop te zetten, al deze situaties kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Zorgtoeslag 18 jaar

Wanneer u of een van uw kinderen 18 jaar oud wordt kunt u al een aantal maanden van tevoren zorgtoeslag aanvragen. Het aanvragen van zorgtoeslag nog voordat u 18 jaar oud wordt is zelfs verstandig, omdat de belastingdienst een verwerkingstermijn van 6 tot 8 weken hanteert. Op tijd aanvragen van zorgtoeslag zorgt ervoor dat u direct de maand nadat u 18 jaar oud wordt zorgtoeslag ontvangt. 

Zorgtoeslag is er speciaal voor mensen met een laag of zelfs geen inkomen. Mocht u wanneer u 18 jaar oud bent geen inkomen hebben heeft u in de meeste gevallen recht op maximaal zorgtoeslag. Daarnaast maakt het voor de belastingdienst niet uit wie uw zorgverzekering betaalt. Betalen uw ouders of verzorgers nog altijd uw zorgverzekering? Ook dan kunt u dus gewoon zorgtoeslag aanvragen. Zelfs wanneer u de 18 al even gepasseerd bent kunt u zorgtoeslag aanvragen met terugwerkende kracht.

Zorgtoeslag ontvangt u in Nederland niet automatisch, u moet dit namelijk zelf aanvragen bij de belastingdienst. Het aanvragen van zorgtoeslag is vrij eenvoudig en in een aantal stappen zo gedaan. De meeste jongeren en studenten hebben doordat ze weinig tot geen inkomen hebben recht op zorgtoeslag. Bent u benieuwd op hoeveel zorgtoeslag u recht heeft? Dan kunt u dit vrijblijvend berekenen door een proefberekening te maken op deze website.

Proefberekening zorgtoeslag

Zorgtoeslag belastingdienst

Om Nederlanders met een laag inkomen tegemoet te komen in de hoge zorgkosten bestaat in Nederland de zorgtoeslag. De zorgtoeslag wordt na het aanvragen ervan maandelijks uitbetaald door de belastingdienst. De belastingdienst regelt niet alleen de uitbetaling van zorgtoeslag maar ook de berekeningen ervan. Het aanvragen van zorgtoeslag is nodig wanneer u zorgtoeslag wilt ontvangen, u krijgt zorgtoeslag namelijk niet automatisch. Ook wanneer er iets verandert in uw leven dat invloed kan hebben op de hoogte van uw zorgtoeslag moet u dit zelf doorgeven aan de belastingdienst. 

Het aanvragen en/of wijzigen van zorgtoeslag kunt u regelen via de website van de belastingdienst www.toeslagen.nl. Via deze website kunt u niet alleen zorgtoeslag aanvragen en/of wijzigen, maar ook alles regelen met betrekking tot andere toeslagen. Toeslagen die u in Nederland kunt aanvragen via de website van de belastingdienst zijn: zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Of en wanneer u eventueel recht heeft op een van deze toeslagen kunt u alleen teruglezen op de website van de belastingdienst.

Heeft u een toeslag aangevraagd bij de belastingdienst dan krijgt u binnen 8 weken te horen of u definitief recht heeft op de toeslag(en) en hoe hoog deze zijn. Ontvangt u toeslagen waar u geen recht meer op heeft dan zult u deze op een later moment altijd moeten terugbetalen aan de belastingdienst. Het is dan ook belangrijk dat u wijzigingen op tijd doorgeeft aan de belastingdienst, dit voorkomt dat u later eventueel moet terugbetalen. Hoe u terug kunt betalen aan de belastingdienst krijgt u te horen zodra u moet terugbetalen, in de meeste gevallen is dit in de vorm van een acceptgiro die u ontvangt van de belastingdienst.

Betaaldata zorgtoeslag 2016

Indien u wilt weten hoeveel zorgtoeslag u ongeveer uitbetaald gaat krijgen kunt u dat hier bekijken. Als u inderdaad recht heeft op zorgtoeslag, krijgt u dit natuurlijk uitbetaald. U krijgt elke maand rond de 20e het voorschot voor uw zorgverzekering op uw rekening gestort. Als de 20e in het weekend valt, dan krijgt u het de maandag na dit weekend. De data voor de uitbetaling voor de zorgtoeslag in 2016 zijn:

Uitbetaling zorgtoeslag 2016

 • 20 januari
 • 22 februari
 • 21 maart
 • 20 april
 • 20 mei
 • 20 juni
 • 20 juli
 • 22 augustus
 • 20 september
 • 20 oktober
 • 20 november
 • 20 december

Let er wel op dat het per bank kan verschillen wanneer het bedrag daadwerkelijk op uw rekening staat.

Voorwaarden zorgtoeslag

Zorgtoeslag kan omschreven worden als een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is per persoon verschillend. Dit hangt onder andere af van uw inkomen en dat van uw partner. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag mag uw (gezamenlijke) inkomen namelijk niet te hoog zijn.

Om recht te hebben op zorgtoeslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Wanneer heeft u recht op zorgtoeslag? U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Als u 18 jaar of ouder bent; bent u net 18 geworden? Dan ontvangt u de zorgtoeslag na de eerste maand dat u 18 bent geworden.
 • U heeft een Nederlandse zorgverzekering.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw inkomen en dat van uw partner is niet te hoog.
 • Uw vermogen is niet te hoog.

 

Als u een partner heeft, vraagt u de zorgtoeslag samen met uw partner aan. Als u het samen aanvraagt wordt er naar het gezamenlijke inkomen gekeken. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd, dit betekent dat u voor uw kinderen tot 18 jaar geen zorgtoeslag kunt aanvragen.

Het aanvragen van zorgtoeslag hoeft u maar één keer te doen. Indien u een nieuwe zorgverzekering afsluit, hoeft u dit niet door te geven aan de Belastingdienst. Deze informatie wordt automatisch verkregen van het CVZ (College voor zorgverzekeringen). Overige wijzigingen dient u wel door te geven, u kunt hierbij denken aan:

 • U gaat samenwonen of trouwen.
 • U gaat uit elkaar of scheiden.
 • Het inkomen van u of uw (toeslag) partner verandert.
 • U gaat naar het buitenland om te werken of wonen.
 • U wilt de zorgtoeslag voortaan op een andere rekening krijgen.
 • U wilt de zorgtoeslag stopzetten.

 

Als u een laag inkomen heeft, heeft u dus recht op zorgtoeslag. Het is dus zonde als u dit niet aanvraagt. In november of december ontvangt u bericht over de hoogte van uw toeslag voor het komende kalenderjaar. Dit noemt men een voorschotbeschikking. Kijk goed of alle gegevens hier kloppen, zo niet geef dit dan zo snel mogelijk door. Dit kan onder andere via “Mijn toeslagen”. Voorkom dat u geld misloopt of later moet terug betalen.

Bereken uw zorgtoeslag

Als u wilt weten hoe hoog uw zorgtoeslag wordt, kunt u het beste een proefberekening maken.

Voordat u gaat beginnen is het verstandig om het verzamelinkomen van uzelf en eventueel die van uw partner bij de hand te hebben. Als u de proefberekening maakt komt u vragen tegen zoals wat uw geboortejaar is, of u een toeslagpartner heeft of niet, en wat uw toetsingsinkomen is. De proefberekening geeft een idee van uw toeslag per maand. Het precieze bedrag wordt echter na uw aanvraag berekend.

Proefberekening zorgtoeslag

Zorgtoeslag wijzigen

Het is niet altijd nodig om uw zorgtoeslag stop te zetten, soms is een wijziging doorgeven al voldoende. Stijgt uw inkomen bijvoorbeeld? Dan moet u uw inkomenswijziging doorgeven aan de Belastingdienst, binnen acht weken ontvangt u dan bericht van de Belastingdienst. Het kan zijn dat u de teveel ontvangen zorgtoeslag moet terug betalen.

Andere wijzigingen waarvan de Belastingdienst van op de hoogte moet worden gebracht zijn:

 • Samenwonen of trouwen; u wordt dan toeslagpartner, hierbij geldt de grens van het gezamenlijke inkomen. Als jullie samen teveel verdienen, heeft u geen recht meer op zorgtoeslag.
 • Scheiden of uit elkaar.
 • U gaat naar het buitenland om te werken of wonen

U kunt uw wijzigingen doorgeven via “Mijn toeslagen” op de website van de Belastingdienst of bel naar de BelastingTelefoon. Zet dus niet zomaar uw zorgtoeslag stop, soms is een wijziging doorvoeren genoeg en ontvangt u gewoon zorgtoeslag. U kunt op dezelfde website een proefberekening voor zorgtoeslag maken, dan kunt u zien hoeveel zorgtoeslag u ongeveer zult ontvangen. Let er wel op dat u uw wijziging op tijd doorgeeft, hiermee voorkomt u dat u te weinig geld ontvangt of dat u later nog een flink bedrag moet terugbetalen. In november of december krijgt u bericht over de hoogte van uw toeslag voor het komende jaar. Kijk goed of deze gegevens kloppen en of eventuele wijzigingen correct zijn doorgevoerd.

Toeslagpartner zorgtoeslag bepalen

Heeft u een toeslagpartner? Dan is zijn of haar toetsingsinkomen ook van belang. Een toeslagpartner is de persoon met wie u samen een toeslag aanvraagt. Meestal is dat degene met wie u getrouwd bent of samenwoont. Als u een toeslagpartner hebt, telt de Belastingdienst zijn of haar inkomen mee. Weet u niet zeker of u een toeslagpartner heeft? Hieronder is voor u een checklist opgesteld, zodat u zelf kunt bepalen of er sprake is van een toeslagpartner. Het is belangrijk om te weten dat u maar één toeslagpartner kunt hebben.

Checklist indien u samenwoont:

Als u een echtgenoot of een geregistreerde partner, heeft is dat uw toeslagpartner. Heeft u die niet, dan kan iemand anders die ook op hetzelfde adres is ingeschreven, uw toeslagpartner zijn. Dan moet u wel aan een van de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U heeft een huisgenoot aangewezen als $scale partner voor de inkomstenbelasting.
 • U heeft bij de notaris een samenlevingscontract afgesloten met een huisgenoot.
 • U heeft samen een kind.
 • Een van u heeft een kind van de ander erkend.
 • U leeft samen met iemand die vorig jaar ook al uw toeslagpartner was.
 • U bent pensioenpartners.
 • U hebt samen een koopwoning en bent samen aansprakelijk voor de hypotheek.

De voorwaarden in deze lijst staan op volgorde van belangrijkheid. Als u bijvoorbeeld samenwoont met iemand waarmee u een kind heeft, terwijl u met een andere persoon een koopwoning heeft, dan beschouwt de Belastingdienst degene met wie u een kind hebt als uw toeslagpartner. 

Uitzonderingen

Voor veel mensen is de echtgenoot, of degene met wie men een geregistreerd partnerschap heeft, de toeslagpartner, maar dat hoeft niet per sé. Ook een medebewoner kan bijvoorbeeld uw toeslagpartner zijn. Dat is het geval wanneer u samenwoont met bijvoorbeeld een broer, zus, vriend of vriendin. Die persoon is dan uw toeslagpartner als u in het jaar waarvoor u toeslag aanvraagt voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U staat langer dan 6 maanden onafgebroken met die persoon op hetzelfde adres ingeschreven.
 • U voert in die periode een gezamenlijke huishouding.
 • U bent allebei 18 jaar of ouder.

Uw kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders kunnen geen toeslagpartner van u zijn. Als u met uw broer of zus bij uw ouders woont, kan uw broer of zus geen toeslagpartner van u zijn.

Checklist indien u niet samenwoont:

Ook als u niet met uw partner samenwoont kan de Belastingdienst toch bepalen dat u een toeslagpartner heeft. Leeft u niet duurzaam gescheiden, maar woont uw echtgenoot of geregistreerde partner wel op een ander adres? Dan is die persoon alsnog uw toeslagpartner. Dit kan voor komen wanneer uw partner bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland werkt en woont.

Of als uw partner in een verpleeghuis woont, gaat de Belastingdienst ervan uit dat u niet duurzaam gescheiden leeft. U bent dan gewoon partners voor de toeslagen. Wilt u wel als duurzaam gescheiden worden beschouwd? Dan moet u doorgeven aan de Belastingdienst dat u ongetrouwd bent.

Uitbetaling zorgtoeslag 2015

Wanneer wordt mijn zorgtoeslag uitbetaald? Op welke dag in welke maand is de uitbetaling van het zorgtoeslag? Wanneer komt de zorgtoeslag nou eens binnen? Komt de zorgtoeslag vandaag of na het weekend? Wij hebben de data even voor u op een rijtje gezet.

20 Januari 2015
20 Februari 2015
20 Maart 2015
20 April 2015
20 Mei 2015
22 Juni 2015
20 Juli 2015
20 Augustus 2015
21 September 2015
20 Oktober 2015
20 November 2015

Afhankelijk van de bank kan het natuurlijk zijn dat dit enkele dagen later komt.